Eğitimlerimiz

İş Okulu (Business School) Eğitim

Programı

 PAZARLAMA-SATIŞ                                                                 

 • CMR – Müşteri İlişkileri Yönetir
 • Dağıtım – Satış Kanal Yönetimi
 • Pazarlama Yönetiminin Temel İlkeleri
 • Marka Konumlandırma ve Yönetimi
 • Masadan Sahaya Satış Mühendisliği
 • Ürün Yönetimi
 • 21.Yüzyılda Pazarlama Teknikleri
 • Satış Teknikleri ve Becerileri
 • Satış Gücü Yönetimi
 • Kilit Müşteri Yönetimi

 

FİNANS                                                                                    

 • Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans
 • Bütçe Yönetimi
 • Finansal Yönetim

 

İNSAN KAYNAKLARI                                                                

 • Mülakat Yönetimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi
 • İş Tanımı – İş Analizi
 • Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme ve Eğitim Sonuçları Analizi
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • Yönetici Asistanları için Temel Bilgiler
 • Nasıl Eğitimci Olunur?
 • Ücretlendirme Sistemleri ve Yönetim

OPERASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ                                 

 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik ve Satınalma Yönetimi
 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • İş Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi
 • Etkin Çağrı Merkezi Yönetimi ile Müşteri Nasıl Kazanılır? 

GENEL YÖNETİM

 • Yönetim ve Yönlendirmenin Temel İlkeleri
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Liderlik Yeteneklerinin Farkına Varılması ve  Geliştirmesi
 • Liderlik Yolculuğu ve Liderlik Tarzları
 • Değişim Yönetimi
 • Kurumsal Yönetişim
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Stratejik Planlama
 • Sözleşme Yönetimi
 • Takım Oluşturma ve Yönetimi
 • İletişim Yeteneklerini Geliştirme
 • Etkin İletişim İle Çatışma Nasıl Yönetilir?

 PROJE YÖNETİMİ                                                                    

 • Proje Yönetimi Temelleri
 • İleri Düzey Proje Yönetimi

 HEP BİRLİKTE GELİŞİM                                                                  

 • Müzakere Yönetimi ve Arabuluculuk
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Rapor Yazma Teknikleri
 • Advance Report Writing Skills (ing)
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Stres Yönetimi
 • Motivasyon
 • Sunum Teknikleri
 • Beden Dili Kullanımı
 • Kültürlerarası İletişim
 • Farklı Kültürlerde İş ve Yaşam Koçluğu Entegrasyonu

Ve  DÖNÜŞÜM YOLCULUĞI için tıklaynın

Aysel Evran

[divider]

Share