360 Derece Ekonomi-I

This post has already been read 294 times!

Ekonomi ve Bağlantılı Sosyal Parametreler

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Gerek iş dünyasında gerekse yaşamın diğer alanlarında hangi konu ele alınırsa alınsın o konunun en az bir kaç konu ve disiplin ile ilgili olduğunu net olarak görebiliyoruz. Görebilmenin ötesinde üzerinde çalıştığımız, uygulamaya almaya çaba harcadığımız konuyu çalışırken verimlilik ve etkinlik adına bağlantılı disiplinler ile ilişkili olarak konunun dikkate alınmasında fayda var.

Konu ekonomi olunca disiplinler arası perspektif ile değerlendirilmesinin  zorunluluğu daha da beliginleşmektedir. Yıllar önce yüksek lisans eğitim sürecinde Sn.Prof.Dr. Taner Berksoy hocamızdan ingilizce olarak aldığımız mikro ve makro ekonomi derslerinde ekonomin diğer sosyal, toplumsal ve rasyonel bilimler, disiplinler ile birlikte ele alınarak yol aldığımızı bugün gibi hatırlıyorum.

Tüm zamanlarda olduğu gibi bugünlerde de çalıştığımız şirketler ve organizasyonlarda ekonomik göstergeler kapsamında hedef belirlerken ekonominin diğer disiplinler ile ilişkisini ve de etkileşimini dikkate alarak ilerliyoruz. Bu yolculuğumuzda da ekonomi bağlantılı disiplinler odaklı uygulamalı paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız.

Ekonomi nedir? Ekonomi dokunulabilir, görülebilir, duyulabilir veya algılanabilir bir nesne, bir eşya mı dır? Sorularına cevap arayarak yolculuğu başlatalım isterseniz. Ekonominin kendisini çıktıları, etkileri olmadan görebilir, duyabilir, algılayabilir miyiz? Aslında, tek dürüst cevap “hayır” olabilir. Hayır, ekonomi dokunulabilecek veya tadına bakılabilecek bazı maddi nesneler gibi değildir. Buna “düşünsel nesneler kompleksi” diyebiliriz: bir şekilde bir fikir olarak etrafta yüzen bir şey ya da kelimelerin desteğiyle bir zihinden diğerine dolaşmaya mahkum bir dizi fikir, söz, cümle vb. sözlü veya yazılı ifadeler.

Ekonominin tanımı ile derse giriş yapan Taner hocamızın geçmiş dönem notlarına bakarken, ekonominin tanımından önce fonksiyonuna, ekonomi ile birlikte kullanılan ifadelere ve ekonomik sistemlerin çözüm üretiği alanlara bakılmasında fayda olduğunun bir kez daha farkına varılmaktadır.

Ekonomi ile ilişkili kavramlar :

İş, büyüme ve servetin işleyişi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, enflasyon, milli gelir, özel girişim,  tüketim, fiyat mekanizması, toprak, emek, sermaye. piyasalar, para, özel mal, kamu mal, arz-talep, hane halkı, merkez bankaları, tercihler, beklentiler, açgözlülük, korku, maliyet, seçim, bütçe ,fayda, rekabet, sözleşme, arbitraj, uyanıklık, risk, belirsizlik, öğrenme, değişim, dışsallık, mülkiyet hakkı, ahlaki tehlike, ücretler, karlar, vergiler, sübvansiyonlar, adalet, rasarruf,  yatırım, borç, ipotek, faiz, teminat, işsizlik, büyüme, durgunluk, ticaret, ihracat, ithalat, rekabet gücü, karşılaştırmalı üstünlük, döviz kuru, gayri safi yurtiçi hasıla, sürdürülebilir ekonomik refah…..

Ekonomi ile birlikte gelen kavramlara bakıldığında bu bilim dalının niçin çoklu disiplinler ile analiz edilmesi gerektiğini çok iyi anlayabiliyoruz. Ilişkili kavramlardan tanıma gelemedik diyebilirsiniz.

Gelecek durakta “Ekonominin Tanımı ve Ekonomik Sistemler ” ile yolculuğumuzu sürdürebilmek dileğiyle  dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...