ETS Gelişim

 

ETS Gelişim Hakkında

 

Uzun yıllar yönetici ve danışman olarak hizmet vermiş olduğumuz faaliyetlerimizi günün şartlarına göre geliştirerek, özel/kamu/Yerel Yönetim-Belediyeler/Yerel Yönetim İştirak… Kuruluşlarının ihtiyaçlarına özel  çözümler sunmaktayız.

 

Bu süre içerisinde yaptığımız eğitim ve danışmanlık proje çalışmalarımız sırasında, sektörlerin önemini , yarattığı katma değeri ,genel ekonomideki yerini ve ülke ekonomisi açısından sağlayacağı faydaları daha geniş açıdan analiz etme fırsatını elde etmiş bulunmaktayız.

 

Sizlerinde bildiği gibi, verimlilik ve  gelişim için öncelikli olarak eğitimli insan gücüne sahip organizasyonlar ile uzun vadeli stratejik planlama çalışmalarının oluşturulması ve  sürekli olarak  güncelleştirilmesi gerekmektedir.

 

Son yıllarda dünya genelinde küreselleşen ve daralan ekonomik yapı, beraberinde yüksek rekabet ortamını oluşturmuştur.

Gelişen bu durum, rekabetin maliyetlerde oluşmasını yani Maliyet tabanlı Yönetim anlayışını ön plana çıkarmasına neden olmuştur.

 

Ayrıca ülkemizde ve tüm dünya da yaşanılan ekonomik dalgalanmaların olumsuz etkilerinin giderilmesinde operasyonel verimlilik kavramı son derece önemli bir noktaya gelmiştir.

 

Ülkemizde son yıllarda standartlarına kavuşmaya çalışan ve hızla gelişmekte olan sektörlerde, bir çok alt yapı problemleri yanında özellikle hızlı gelişen bu kavramlara cevap verebilecek uzman kadro sıkıntıları bulunmaktadır.

 

Mal veya hizmet  sağlayıcı firmaların, müşterilerine geniş bir alanda verimlilik yaratacak çözüm üretebilmeleri, öncelikle kendi operasyonel süreçlerini verimli kullanmasıyla mümkün olabilecektir.

 

Özellikle danışmanlık ve eğitim  faaliyetlerimiz sırasında, müşterilerin  ihtiyaçlarına uygun tedarikçi  firma seçiminde ciddi oranda zorluklar yaşandığını gözlemlemiş bulunmaktayız.

 

Projelerin başarıya ulaşabilmesinde en önemli etkenin konu hakkında yeterli bilgi seviyesine sahip olan insan gücü ile mümkün olabileceği bilinen bir gerçektir.

 

Bizler tüm bu ihtiyaçlar ve  gerçeklerden hareket ederek, sektörlere ve şirketler özel uygulanabilir ve sonuçlarının hızla elde edilebileceği rehberlik hizmetleri geliştirdik.

 

Metodolojilerle ile uygulamaları birleştirerek başarılı uygulamalarda bulunmuş ve uzman kadrolardan oluşturduğumuz rehberlerimiz (danışmanlarımız) ile birlikte, güncel konuları ve yaşanmış deneyimleri kapsayan farklı bir çözüm ortaklığı şeklinde gelişim programı hazırlamış  bulunmaktayız.

Geliştirilen hizmetlerimiz ve gelişim programlarımızı görüş ve önerinize sunarak en kısa zamanda görüşmek dileği ile iyi çalışmalar dileriz

 

Saygılarımla

Aysel EVRAN

GELİŞİM ORTAĞINIZ

 

 

 

 

 

FARKIMIZ : SÜRECE ODAKLANMA VE ODAKLANDIĞIMIZ SÜRECİN BÜTÜN RESİMDEKİ YERİNİ GÖRMEK- BÜYÜK RESİME VE BÜTÜNE KATKI

Şirketlerde hangi parametre, fonksiyon, faaliyet ve süreç ile ilgili çalışma yapılırsa yapılsın; kritik başarı sürece-fonksiyona-faaliyete-parametreye özel odaklanmak ile birlikte ele alınan parametre-fonksiyon-faaliyet ve sürecin diğer parametrelerle-fonksiyonlarla- faaliyetlerle etkileşimi ve şirketin büyük resmindeki yerinin algılanmasının sağlanmasıdır.

Bizim farkımız ele alınan konuya özel odaklanılarak konunun büyük resimdeki yeri ve büyük resme katkısı da uygulamalı olarak paylaşılmaktadır.

Örnek :Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Stratejik Planlama: Aile şirketleri olgusunun Aileler ve Şirketleri timeline dayandığına odaklanarak;

Aile işiçi ilişkilerin kurumsallaşmasının (Türkiye’de Koç Holding, Eczacıbaşı, Sabancı Holding bakışı), şirket dinamiklerine etkisi,

Şirketin kurumsallaşması olgusu ile şirketin sürdürülebiliriliği ve profesyonel yönetim dinamiklerine etkisi  ,

Stratejik planlma ile şirkette yönetimde var olan aile üyelerine profesyonel yönetim takımı ile birlikte vizyoner bakış açısı kazanımı ve uuzn vadeli düşünmenin kazanımlarına dair bir resim çizilmektedir.

Bu resim çizilirken Masadan Sahaya Yönetim® olgusuna odaklanmaktadır.

Aile Şirketleri ne kadar masada olmalı (tasarım-plan – uuzn vadeli kurgu yapmalı), ne kadar saha da olmalı (sahada işi uygulamaya almak, control etmek…vb)

 

 

KATEGORİ BAZINDA ETSgelişim TAKIMI TARAFINDAN SAĞLANAN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

 1. A’dan Z’ye ETKİN-VERİMLİ-SİSTEMATİK-SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞİRKET YÖNETİMİ VE LİDER ŞİRKETLER
 • MASADAN SAHAYA ŞİRKET YÖNETİMİ –LİDERLİĞİ ®
 • 2017-2018-2019 DEĞİŞKEN – DALGALI EKONOMİLERDE ETKİN ŞİRKET YÖNETİMİ : 2017-2018-2019 DÖNEMİNDE ULUSAL PAZARDA VE ULUSLARARASI PAZARLARDA YAYILMA STRATEJİLERİ. KAOS-KARMAŞIKLIK VE BELİRSİZLİK YÖNETİMİ???
 • YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ : 21 YÜZ YILDA YÖNETİM VE YÖNLENDİRMENİN TEMEL İLKELERİ
 • OPERAYONEL MÜKEMMELLİK – YALIN DÜŞÜN KOLAY UYGULA : HERKES ÜÇ YAŞINDA
 • ÜÇ YAKLAŞIMLA Y KUŞAGINI ANLAYARAK HEDEFLERE KİTLEMEK: Y KUŞAĞI YÖNETİŞİMİ: DİNLE-ANLA-LİDERLİK ET: TO LİSTEN-TO LEARN-TO LEAD
 • POZİTİF DÜŞÜNCE İLE ETKİN İLETİŞİM YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEBİREYSEL VE KURUMSAL FARKINDALIK İLE ROL MODEL BİREY VE ŞİRKET OLMAK
 • BİREYSEL VE KURUMSAL BAŞARININ SIRLARI
 • İLETİŞİM İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 5S – 5 ADIM: TERTİP-DÜZEN VE HUZUR
 • ÖNCELLİK BELİRLEME VE PARETO ANALİZİ
 • İŞ DÜNYASINDA 80-20 KURALI NEDEN ÖNEMLİ? VE BU KURAL NASIL KULLANILABİLİR?
 • MARKALAŞMA VE TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI : TEK BİR NOKTADAN ENTEGRE ŞİRKET YÖNETİMİ

 

 1. OPERASYON YÖNETİMİ
 • TAHMİN PLANLAMA
 • ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
 • SATIN ALMA- LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK YÖNETİMİ
 • İLERİ DERECE – STRATEJİK SATINALMA VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • 21 YÜZYILDA ŞİRKETİNİZİN ORKESTRA ŞEFİ KİM? SATINALMA YÖNETİMİ
 • SATINALIRKEN KAZANMANIN SIRLARI : STRATEJİK SATINALMA YÖNETİMİ-ORTAK KAYNAK KULLANIMI VE MERKEZİ SATINALMA
 • A’dan Z’ye SÖZLEŞME YÖNETİMİ : TEDARİK-SATINALMA VE OPERASYONEL SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • ÜRÜN DAĞITIM OPERASYON YÖNETİMİ : ÇIKIŞ LOJİSTİK YÖNETİMİ
 • DIŞ TİCARETTE TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK SÜREÇLERİNDE RİSK YÖNETİMİ: İthalat*Satınalma-İhracat*Satış Odaklı Dış Ticarette Risk Yönetimi
 • DIŞ TİCARETTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ: İthalat*Satınalma-İhracat*Satış Odaklı Dış Ticaret Lojistiği VE TZY
 1. 21 YÜZ YILDA PAZARLAMA-SATIŞ YÖNETİMİ VE YÖNLENDİRME
 • ULUSLARARASI PAZARLARIN YÖNETİMİ
 • ULUSLAR ARASI PAZARLARA AÇILIM STRATEJİLERİ
 • BÖLGESEL- DÖRT KOMŞU ÜLKE YAKLAŞIMI ODAKLI
 • ÜLKE STRATEJİLERİNİN ÜLKELERDE YERİNDE ŞEKİLLENDİRİLMESİ
 • SATIŞ TAKIMI PERFORMANS YÖNETIMI : MASADAN SAHA SATIŞ MÜHENDİSLİĞİ © : SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ

 

 1. ŞİRKETLERİN GELECEĞİNİN ETKİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİ- GELECEĞİN LİDER ŞİRKETLERİ VE BİREYLERİ İÇİN
 • YENİLİKÇİ ÇAĞDA İNOVATİF MOBİL LİDERLİK : DİNLE-ANLA-ÖĞREN-LİDERLİK ET
 • ŞİRKETİNİZİN GELECEĞİ İÇİN 5 DAKİKA MOLA VERİN
 • 5 dakika ES ile geleceği belirleyin, strateji geliştirin
 • STRATEJİK DÜŞÜNCE VE LİDERLİK
 • LİDERLİK ATÖLYESİ VE LİDERLİK FABRİKASI
 • GELECEĞİ PLANLAMANIN ROTASI : STRATEJİK PLANLAMA
 • ŞİRKET SORUNLARINIZI GETIRIN ÇÖZÜMLERINIZI GÖTÜRÜN : TEK OTURUMLU DANIŞMANLIK (SİNGLE – SHOT CONSULTANCY)
 • ULUSLARARASI İŞ DÜNYASINDA BAŞARININ YOLU : İŞ PLANI HAZIRLAMA
 • PROJE YÖNETİMİ VE HEDEF BELİRLEME
 • TÜM YÖNLERİYLE SATIŞ NOKTALARI (FRANCHISING-MAĞAZACILIK-) SİSTEMİNİN PROJELENDİRİLMESİ
 • TURQUALİTY® PROJE YÖNETİMİ
 1. INOVASYON : YENİLİKÇİ FİKİRLER- YENİLİKÇİ TASARIMLAR- YENİLİKÇİ İŞ MODELLERİ- BENZER ARASINDA NASIL FARKLILAŞIRIZ?
 • INOVASYON; NE İÇİN, KİM İÇİN?
 • INOVASYON FİKİRLERİ ÜRETME
 • İNOVATİF HİZMET GELİŞTİRME
 • ÜRÜN İNOVASYONU
 • İNOVASYON STARTEJİSİ OLUŞTURMA PANELLERİ
 • SEKTÖREL INOVATİF YAKLAŞIMLAR : İNOVATİF ÜRÜN-HİZMET TASARIMI, YENİ FİKİR- ÜRÜN –HİZMET GELİŞTİRME VE PAZARA SUNUM SERTİFİKA PROGRAMI
 1. F) AİLELER VE ŞİRKETLERİ
 • AILE ŞIRKETLERİNİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASININ SIRLARI
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE LİDERİN RÖLÜ
 • 21 YÜZYILDA AİLE ŞİRKETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMANIN YOLLARI : AİLE-ŞİRKET-YÖNETİM ENTEGRASYONU
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • AİLE İLİŞKİLERİNİN KURUMSALLAŞMASI : AİLE ANAYASASI HAZIRLAMA ve AİLE MECLİSİ KURULUMU
 • AİLE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM ŞEKİLLERİ : HANGİ YÖNETİM ŞEKLİ SİZİN AİLE ŞİRKETİNİZ İÇİN UYGUNDUR?
 • AİLE ŞİRKETLERİNİN ULUSLARARASI İŞ DÜNYASINA AÇILIMI
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU – İCRA KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİMİ
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAKLAR ARASI YETKİ VE YÖNETİM DEVRİ : AİLE ŞİRKETLERİNDE VELİAHT SEÇİMİ
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE GELİN-DAMAT-ELTİ VE GÖRÜMCE SENDROMUNUN ETKİN YÖNETİMİ
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KOÇLUK VE MENTORLUK
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE YENİ BİR SENDROM : AİLE ŞİRKETLERİNDE BİREY SAYISI VE FAALİYET ALANLARI SAYISI
 • AİLE ŞİRKETLERİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
 • DÜNYA’DA AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN AİLE ŞİRKETLERİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ

 

Share