İç Denetim Mekanizması – I

This post has already been read 202 times!

Şirket İçi Kontrol   ???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Belirsizlik ve-ya olası kriz yönetim süreçlerinde bazı kavramlar, iş uygulamalarının önemi fazlasıyla gün yüzüne çıkmaktadır. Gün ışığında önemi netleşen işte bu kavramlardan birisi de şirketlerde, organizasyonlarda iç denetim mekanizmasının oluşturulması ve varsa yeniden formatlanması.

Organizasyonlarda kuruluş içi denetim mekanizmasına niçin ihiyaç duyulur? Iç denetim süreçleri ile gelen kazanımlar neler olabilir? Kuruluşların türleri, faaliyet  alanları ne olursa olsun bulundukları noktadan gidecekleri noktaya doğru ilerlerken ilerlemenin verimliliğini anlamak adına finansal tablolara ve bu tablolardan hareket ile oluşan analiz raporlarına gereksinimleri bulunmaktadır.

Finansal tablolar ve analizlere duyulan bir başka gerekçe de; ürün ve hizmet sunumunu sağlayan üretim süreçleri üzerinde iyi kontrollerin sağlanmasıdır.  Sürdürülebilir etkin bir iç kontrol olmadan   tutarlı bir şekilde güvenilir finansal tabloların üretilmesi gerçekçi olamaz ve doğru kararlar verilmesine destek veremez.

Yönetimin finansal raporlama süreçlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını bilmek için sağlıklı ve entegre bir temeli olmalıdır. İkna edici kanıt olmadan genel bir inanca sahip olmak yetersizdir. İyi yönetilen kuruluşlar riskleri yönetmek ve azaltmak için gerekli sistematik kontrol mekanizmaları oluşturur. Oluşturulan etkin kontrol mekanizmalarından birisi de, iç kontrol ve izleme mekanizmasıdır. Bazı şirketler iç kontrol ve izleme felsefesini kuruluşun DNA’sının bir parçası haline getirmektedir.  

Her risk ve kontrol eşit izlemeyi gerektirmese de, yönetim izlemesi gerekli olan riskleri belirleyebilmesi ve denetim sistematiğini oluşturması adına;

  • İzlenmesi ve kontrol edilmesi gereken risk faktörlerinin tanımlanması
  • Bu risk faktörlerini yönetmek ve azaltmak için hangi kontrollerin mevcut olduğunun, oluşturulması gereken ek kontrol araçlarının netleştirilmesi
  • Bu kontrollerin etkinliğinin ikna edici ve zamanında değerlendirilmesini sağlayan izleme prosedürlerinin oluşturulması.

İç izleme ve kontrol mekanizmasının kritik faktörlerinden birisi denetim komitesinin oluşturulmasıdır.

Gelecek durakta “ Denetim Komitesinin Oluşturulması” ile yolculuğumuzu sürdürebilmek dileğiyle;

 Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir