İç Denetim Mekanizması – II

This post has already been read 391 times!

Denetim Komitesinin Oluşturulması ???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

İç denetim mekanizması kapsamında başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun bir önceki durağında iç denetimin gerekliliği ve önemine dair paylaşımlarda bulunmaya çalıştık.

Bu durakta “Denetim Komitesinin Oluşturulması” odaklı zihin jimnastiği yapılmasına ne dersiniz?

Görevleri, sorumlulukları ve yetkileri ile birlikte denetim komitesi oluşturulur. Bu bağlamda denetim komitesinin görevinde neler var olabaileceğine bakalım.

Denetim komitesinin görevi,

Finansal değerlendirme ve raporlamalar adına yönetim için doğru soruları sormak ve cevaplarını mantıklılık açısından araştırmak, uygun iç kontrolü sağlamak için etkili bir yaklaşımı şekillendirmek. Dikkate alınması gereken bazı sorular şunlardır: Yönetim, finansal raporlama risklerini nasıl belirler ve önceliklendirir? Bu analiz değişiklikler için ne sıklıkla güncellenir? Prosedürler ve sonuçlar kuruluşun yapısı ve operasyonlarıyla makul bir şekilde örtüşüyor mu? Yönetim uygun kişileri içeriyor mu? Hangi kontroller finansal raporlama sürecinin en kritik yönlerine odaklanmaktadır? Yönetim, kontrollerin çalışıp çalışmadığını nasıl belirler? Yönetim eleştirel bakış açılarını dinliyor mu? Öncellikle bu sorular tüm kuruluşların denetim komiteleri için iyi sorular olduğunun belirtilmesinde fayda var. Yönetimin sorması gereken soruları ve yaklaşımı belirledikten sonra izleme sistematiğinin belirlenmesi görev bölümü gelir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir izleme sistematiğinin çerçevesinin belirlenmesi ve uygulama fazlarını içeren izleme kılavuzu hazırlanır. Bir diğer görevin nüvesini iç kontrol eksiklikleri, düzeltici önlemlerin alınması

İç denetim komitesinin görev, sorumlulukları arasında detaylı çalışmalardan birisi olan izleme kılavuzunun detayında :

İzleme için bir temel oluşturmak,

Tarafsızlığa ve otoriteye sahip kişilere izleme rollerinin atamasının yapılması

İzleme ve değerlendirmelerin uygulanabileceği bilinen etkili iç kontrolün temelinin belirlenmesi,

İkna edici bilgilere odaklanan izleme prosedürlerinin tasarlanması ve yürütülmesi Anahtar kontrollerin işletilmesi

İzleme sonuçlarının zamanında yapılması ve gerektiğinde takip edilmesi için ilgili personele rapor edilmesi sistematiğinin tanımlanması

Denetim komitesinin üyelerinin özelliklerinin belirlenmesi özellikle bu madde detaylı olarak çalışılması ve onaylanması oldukça kritik bir faktördür.

Gelecek durakta “Denetim Komitesinin Üyelerinin Özellikleri” ile yolculuğumuzu sürdürebilmek dileğiyle;

 Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...