Kurumsal Değerlendirme -I

This post has already been read 476 times!

Değerlendirme Süreci  ??

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@tsgelisim.com paylaşım dostları

Tüm işletmelerin, şirketlerin ve organizasyonların belirledikleri kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirecek şekilde stratejilerini, projelerini ve faaliyetlerini oluşturarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Hedeflere ne kadar yaklaşıldığı, aşıldığı veya hedeflerin gerisinde kalındığını gözden geçirmek adına değerlendirme süreci tasarlanarak uygulamaya alınır. Bu paylaşım yolculuğumuzda iş sonuçlarının yeni rünler, hizmetler ve fikirler oluşturulması ile birlikte şirketin rekabet avantajını sağlayacak kurumsal değerlendirme konusunu ele almaya çalışacağız. Değerlendirme sürecinin yönetimi ile giriş yapmaya çalışalım

Kurumsal değerlendirmeyi yönetmek için;

Değerlendirmenin ana amacının belirlenmesi

Değerlendirme periyodu, zamanı ve değerlendirme ile gelen bütçenin netleştirilmesi

Değerlendirme sürecine yönetimin ve tüm organizasyonun genel yaklaşımının anlaşılması ve bu konuda ortak vizyonun oluşturulması

Değerlendirme sürecinin tüm fazlarını kapsayan bilginin nasıl iletileceği ve kullanılacağının formülüze edilmesi

Değerlendirme sürecinin mimarisi adına dikkat edilmesi gereken faktörler: 

Değerlendirme, onu başlatan paydaşlar tarafından algılanan ihtiyaçlara göre düzenlenir.

Değerlendirme sürecinin kazançlı ve yeni fikirler, ürünler ve hizmetlerin oluşumuna yol açması için doğru ve etkin soruların sorulması. Evet soruların gücü her yerde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de tahtındaki yerini korumaktadır.

Ve bu gerçekten hareket ile incelenen kuruluş için en önemli olan soruları seçmek veya oluşturmak.

Belirli soruları ele almadan önce gizli gündemler konusu ve bunların örgütsel değerlendirmelerle nasıl ilişkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Kurumsal Değerlendirme Sürecindeki Sorulardan Örnekler:

Kuruluş hedeflerine yönelik çalışma konusunda ne kadar etkilidir?

Kuruluş finansal olarak ne ölçüde sürdürülebilir?

Kuruluş idari ve yasal ortamdan nasıl etkileniyor?

Şirket sosyo-kültürel çevreden nasıl etkileniyor?

Şirket  ekonomik çevreden nasıl etkileniyor?

Değerlendirme Sürecinde Çevrenin Önemi

Yukarıda paylaşılan sorulardan bazılarının çevrenin ne kadar dikkate alınması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Pekiyi değerlendirme sürecinde çevreyi niçin bu kadar iyi bir hassasiyet ile dikkate almalıyız? Hepimiz çevrenin her organizasyonu etkilediğini biliyoruz. Bir örgütün misyonunu gerçekleştirme kabiliyeti konusunda beklentiler için kolaylıklar sağladığı gibi, sınırlamalarda getirebilir, örneğin ; finansal sübvansiyonlar organizasyonel gelişimi destekler. Değerlendirme sürecinde gözden geçirenin karşılaştığı zorluk, çevre güçlerinin örgütü ne ölçüde olumlu ve olumsuz etkilediğini analiz etmektir.  Çevre benzeri etki faktörlerinin sağlıklı şekilde değerlendirme sürecindeki yerini alması için değerlendirme sürecinin çerçevesinin anlamlı şekilde belirlenmesinde fayda var

Gelecek durakta “Değerlendirme Sürecinin Çerçevesinin Oluşturulması” ile yolculuğumuzu sürdürebilmek dileğiyle,

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...