İçinizdeki Lideri Keşfedin-VI

This post has already been read 336 times!

Çeşitlilik Yönetimi???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

“İçinizdeki Lideri Keşfedin” yazı dizisinin önceki duraklarında liderlik potansiyeline sahip olup olmama durumu, liderlik potansiyelinin açığa çıkartılmasını sağlayacak faktörler, liderlik ve vizyon parametreleri, her yer de ve her gün liderlik yaklaşımı, değişim ve liderlik ilişkisi, kültürel çeşitlilik ve liderlik ilişkisine dair paylaşımları gerçekleştirdik.

Bu durakta “Çeşitlilik Yönetimi “ konusuna yakından bakabilmeye ne dersiniz?

Organizasyonlarda oluşan çeşitliliği nasıl anlamaktayız? Organizasyonları bir zamanlar olduğu kadar olabildiğince açık bir şekilde tanımlamakta yaşadığımız zorluktan hem çeşitliliğin hemde değişimin derinleşeceğini de anlamaktan öte yaşıyoruz ve hatta bu konuda çalışmalar yapmaya başladık.

Çeşitliliği de birlikte getiren değişimi tetikleyen olgu nedir? Organizasyonların birçoğu o kadar dağınık ve çoğulcu hale geldi ki, komut ve kontrol hiyerarşileri ve birbiriyle ilişkili sistemler gibi statik modeller yerine daha esnek sistemlere yerini bırakmaktadır.

Günümüzde dış çevre sürekli olarak değişmeye devam etmekte, örgütler ve liderleri de değişmektedir. Liderler ve organizasyonlar nasıl değişmeye başladılar? Liderler, organizasyonlar daha esnek, sınır ötesi, işbirlikçi,  kollektif liderlik beceri ve organizasyonel davranış – yönetim setlerine odaklanmaya başladılar.

Oluşan bu çeşitlilik ve değişiklik sürecinde lider olarak etkili olabilmek için, liderlik becerilerinizi yeni talepleri karşılamak için yönlendirdiğiniz ve geliştirdiğiniz bağlamların öğrencisi olmalısınız.

Örgütsel yaşamı ve dünya genelindeki liderlerin yaklaşımlarını etkileyen ve etkilemeye devam edecek faktörler:

  • Mevcut ve gelecekteki organizasyon ve müşteri ilişkisi
  • Kariyerlerin ve işlerin değişen tanımı
  • İş gücünün çeşitlendirilmesi
  • Küreselleşmiş kuruluşların yükselişi
  • Teknolojik yenilikler
  • Daha hızlı iletişim
  • Sofistike yeni ürünler
  • Entelektüel sermaye

Sizlerinde ekleyeceği faktörler ile gelen değişimin, çeşitliliğin dayandağı teknolojinin, özellikle internetin organizasyonların değişimine etkileri detaylı analiz edilmelidir.  Liderlerin yaklaşımları, stilleri ve oragnizasyonların yönetim şeklini etkilyen her bir parametreyi bundan sonraki duraklarda ele alarak yolculuğumuzu gerçekleştirmeye çalışacağız.

Gelecek durakta “Organizasyon ve Müşteri İlişkisi” ile yolculuğumuzu devam ettirmek dileğiyle,  

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...