Servet Yönetimi -IX

This post has already been read 799 times!

Aile şirketlerinde servet yönetimi için stratejik ve taktik araçlar nelerdir?

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Servet – sermaye yönetimi yazı dizimizin önceki duraklarında tüm bireyler için servetin ne olduğuna ve servetin oluşmasında etkili olan faktörler, aile şirketlerinde servet oluşum gerekçeleri ile birlikte aile şirketlerinde servetin buharlaşmaması için yapılması gerekenler, aile şirketlerinde servetin korunması ve diğer nesillere transfer edilmesi için dikkat edilmesi gereken  parametrelere, servetin neden paranın ötesinde bir olgu olduğu, servet oluşumunun zengin olmanın üçgeninde yer alan faktörlere, servet yönetim olgularına, oluşan ve oluşacak servetin etkin yönetim parametreleri, servet yönetim sürecinin etkin yönetilmesi için stratejik ve taktik araçların nasıl kullanılabileceğine dairleri paylaşmaya çalıştık . Bu durakta stratejik servet – zenginlik yönetiminin detayına yakından bakmaya çalışacağız .

Şirketlere , iş dünyasına baktığımız da temel de üç ana aktörün bu dünya da yer aldığını görüyoruz, bu aktörler hissedarlar, yönetim takımı ve çalışanlar. Her bir aktörün şirketlerde ve iş  dünyasında spesifik rolleri ve görevleri bulunmaktadır. Yönetim takımı iş planları oluşturur, oluşturduğu iş planlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları yönetir, yönlendirir. Çalışanlar iş planlarına göre faaliyetleri gerçekleştirirler ve yönetim takımına karşı sorumluluklarını yerine getirir. Hissedarlar işlerin – şirketlerin sahipleridir, yönetim, işletmeyi etkin ve verimli bir şekilde yöneterek sonuçları hissedarlara rapor etmekten sorumludur.

Aile şirketlerinde servet yönetimi de bir şirket yönetimi gibi gerçekleştirilmektedir. Aile şirketlerinde şirket – iş yönetimi ile birlikte servet yönetimine dair de stratejik yol haritasının oluşturulması gerekmektedir. Şirket için stratejik, taktik ve operasyonel planlar oluşturulduğu şekilde benzer olarak servet yönetimi içinde benzer metodoloji geliştirilmelidir:

  • Şirket için vizyon, misyon – uzun vadeli planların oluşturulması gibi servetin kullanılmasına dair vizyon –misyon ve uzun vadeli planların oluşturulması.
  • Servetin oluşmasında rolleri olan aile bireylerini ve kilit rollerinin tanımlanması.
  • Ailenin ve şirketin mevcut ve gelecekteki liderlerinin belirlenmesi.
  • Gelecek liderlerin hazırlığı için geçiş planlarının oluşturulması.
  • Servet yönetimi için aile üyelerine eğitim ve bilgi verilmesi
  • Aile üyeleri için açık, yalın ve şeffaf İletişim sağlayacak İletişim planlarının oluşturulması.
  • Ailenin servetinin etkin yönetimini sağlayacak stratejik plan çerçevesinde yıllık taktik planlarının oluşturulması ve gözden geçirilmesi.
  • Gelecek durakta servet yönetiminin detayına yakından bakabilmek dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey YÖNETİMİ®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

You may also like...