YEREL YÖNETİMLER ve INOVASYON-I

This post has already been read 888 times!

BAŞARILI ŞEHİRLER VE BAŞARILI BELEDİYELER

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@tsgelisim.com paylaşım dostları

Kentleşmenin artması ve kentli nüfusunun demografik yapısına göre bireylerin bulunduğu kentten beklentileri gittikçe artmaktadır. Yaşanılan kentten keyif almak, yaşanılan kente kendini ait his etmek, huzurlu yaşayabilmek adına kentin sosyo – ekonomik parametrelerinin merkeze alındığı gelişmelerin planlanması ve uygulanması gerekli olmanın ötesine geçmiştir.

Mevcut kentin sadece bu kentte sürekli yaşayan insanları için değil dışarıdan da bu kente gelişlerin, insan sirkülasyonunun artırılmasını sağlamak için kentin cazibe merkezine dönüştürülebilmesi adına gelişim – stratejik yol haritasının oluşturulması  yerel yönetimlerin uktesinde olan bir faaliyettir.

Pekiyi 21 yüz yılda insanlar nasıl bir kentte, ilçe de yaşamak isterler? Hangi kentte, ilçede huzur duyarlar? Dışarıdan insanlar bir diğer kente, ilçeye neden gitmek isterler? Bu ve benzeri soruları yerel yönetimler ve inovasyon yazı dizimizde birlikte cevaplamaya ne dersiniz?

Bilindiği üzere şirketlerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri için bir gelişim yol haritaları vardır. Gelişim yol haritalarına göre faaliyetlerini gerçekleştirirler ve bu faaliyetlerin etkinliğini, etkililiğini ve verimliliğini de belirli periyotlarla gözden geçirirler. Borsaya kote olmuş şirketlerde çeyrek dönem ve sonrasında yıl sonu değerlendirmesi yapılması şirketlerin olmazsa olmazları arasındadır. Yerel yönetimlerinde “Belediye İmar ve Sosyal Mekan – Doku  Geliştirme Projeleri” bulunmaktadır. Güçlü, etkili Belediye İmar ve Sosyal Mekan – Doku Geliştirme Projeleri olanlar ve bu projeleri hayata geçiren belediyelerin kendi kazançlarını, gelir kaynaklarını kolaylıkla oluşturabilirler. Bu projelerle ile , iyi bir finans yönetimi, iyi bir belediye  bilgi yönetim sistemleri, yerel tedarik yönetimi de gerçekleştirilebilir.

Belediye imar ve sosyal mekan – doku geliştirme projeleri nasıl oluşturulur? Ve uygulamaya alınır?

Tüm projelerde olduğu gibi hazırlık, proje planları ve bütçelerini oluşturmak, projeleri uygulamaya almak ve proje sonuçlarını gözden geçirmek olması gereken fazlardır. Projelerde hazırlık safhası oldukça kritiktir. İhtiyaçların, beklentilerin iyi algılanması adına olabildiğince detaylı ve tüm disiplinlerden görüş almak, tüm disiplinler ile beyin fırtınası yapmak gerekmektedir.

Gelecek durakta Belediye imar ve sosyal mekan- doku geliştirme projelerinin detayına bakabilmek dileğiyle;

Sevgiyle, huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey YÖNETİMİ®

Share

You may also like...