İnsan Kaynakları Yönetimi-III

This post has already been read 402 times!

İstihdam Sürecinde Özgeçmiş Analizi ve Görüşme Sorularının Oluşturulması ??

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

İnsan kaynakları yönetimi süreci kapsamında başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında personel, insan kaynakları sürecinin tarihsel arka planına, gelişimine ve istihdam sürecinde görüşme hazırlığına dair paylaşımda bulunmaya çalıştık .

Bu durakta istihdam sürecinde özgeçmiş analizi ve görüşme sorularının oluşturulması parametrelerine yakından bakmaya ne dersiniz?

Özgeçmiş analizi ve görüşme sorularının oluşturulması kapsamındaki kilometre taşları;

  • Özgeçmişin genel anlamda düzenlenme şekli, anlaşılabilir olması
  • Özgeçmiş ile birlikte başvuru formu doldurulmuş ise ikisinin arasındaki tutarlığın analiz edilmesi
  • Özgeçmişte yer alan iş geçişleri arasındaki zaman ve iş konusu anlamındaki kopuklukların gerekçeleri ile birlikte incelenmesi, iş değiştirme sıklığı da oldukça dikkat edilmesi gereken bir faktördür.
  • Talep edilen ücretin piyasa değeri ile karşılaştırılması
  • İş değişimleri ile gelen görev ve sorumluluk dalgalanmalarının netleştirilmesi adına doğru soruların oluşturulması
  • Gri alanların açıklığa kavuşturulması; özgeçmişte kavram karmaşasına veya genel anlamda net olmayan noktalara dair notların alınması ve mülakat sürecinde sorulması
  • Mülakat sırasında sorulacak sorular; iş görüşmesi yapılan adayın geçmiş iş yaşamındaki gerçekleştirdiği işler ile ilgili, teknik, pratik iş bilgisi ile birlikte iş yaşamındaki duruşunu netleştirecek gerekirse adaya özgü özel olmalıdır.
  • Sorular vaka, problem çözme, zihinsel kavrayış vb parametreleri de içermelidir.

Pozisyon, rol, sorumluluk ve çalışma yeri vb faktörlere göre soruların içeriği, sorulma şekli, mekanında farklılık olması kaçınılmazdır.

Mülakat sürecinin verimliliğini etkileyen parametrelerden birisi de mülakat teknikleri diğer bir değiş ile mülakat sırasında sorulan soru çeşitleridir. Mülakat sorularının içeriğine bakıldığında; yetenek bazlı sorular, açık uçlu sorular, hipotez – senaryo bazlı sorular, vaka odaklı sorular, kapalı uçlu sorular  … vb çeşitler kullanılmaktadır. Etkin bir mülakat süreci için tüm bu soru türlerinin dengeli olarak kullanılmasında fayda var. Mülakat öncesi her bir soru türü için aday özelinde bir kaç soru hazırlanması gerekmektedir.

Mülakat sürecini tamamladıktan sonra ve adayı işe kabul etmeniz durumunda sıra da ne var? oryantasyon programı var.

Gelecek durakta oryantasyon programına  yakından bakabilmek dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...