Kurumsal Değerler ve Kültür-V

This post has already been read 291 times!

Şirketler değerlere niçin ihtiyaç duyarlar ??

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Kurumsal değerler ve kültür yazı dizimizin önceki duraklarında kültürün ve değerin şirketlerin rekabet avantajındaki önemine, şirketlerde oluşturulacak kültür ve değerlerin çerçevesi, kurumsal kültürlerde liderlerin rolü, kültür değişiminin kilometre taşları, değer odaklı kültür oluşumunun altın kurallarına dair paylaşımda bulunmaya çalıştık.

Bu durakta “şirketler değerlere niçin ihtiyaç duyarlar?” sorusunu birlikte cevaplamaya ne dersiniz?

Şirketlerin kültürlere ihtiyaç duyma gerekçesi ne olabilir? Şunu hatırlamakta fayda var; tüm şirketler, en iyi insanları çekmek ve etkin bir şekilde rekabet etmek için bir değerler kültürüne ihtiyaç duyarlar. Bugün iyi üniversitelerden mezun olanlar, değerlerini yansıtan bir şirket arıyorlar. Bu gerçekten hareket ile şirketler kendi kategorilerinde en iyi olan adayları çekmek için ve başarıyı beraberinde getirecek kültürler yaratmaya odaklanır. Kültür oluşumunda bilindiği üzere liderlerin, yöneticilerin rolü büyüktür. Liderlerin, yöneticilerin davranışı, şirketlerin sözde değer verdiği değerleri yansıtmıyorsa, hiç kimse bu değerlerin önemli olduğuna inanmaz.  Şirketlerin değerlere ihtiyaç gerekliliğine baktığımızda, değerler manzumesi iş yapış tarzımızı ve rekabet arenasında duruşumuzu ifade eder. Örneğin değerler manzumeniz; güvenlik, bütünlük, özen, tutku ve eğlence vb dinamikleri kapsıyorsa, tüm faaliyetleriniz bu değerler ile senkronize olmalı. Değerlerinize senkronize olmayan faaliyetler gerçekleştirdiğinizde ciddi tezat sonuçlar oluşur ve şirketiniz ciddi güven  erozyonuna uğrar.

Belirlenen değerlerin sürdürülebilirliği ve tutarlı hareket edebilmek için performans değerlendirme sistemi de bu değerleri kapsamalıdır.

Kültüre ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri:

kurum kültürü, değerleri açıksa,  sistemlerin onları güçlendirmek için uygun şekilde tasarlandıysa, çalışanlardan işbirliği ve bağlılık sağlayabilmesi.

Şaşırtıcı bir şekilde, güçlü bir kurumsal kültürün performans üzerinde büyük ve doğrudan bir etkisinin olması.

Pozitif, insan merkezli şirket değerlerinin daha yüksek performansa yol açması.

Değerleri ile uygulamaları arasında anlamlı tutarlılığa sahip şirketlerin kendi liglerinde başarılara sürekli imza atarak katma değerli organizasyonlar olarak anıldığını görüyoruz

Gelecek durakta “değer odaklı kültür çabası” ile yolculuğumuzu sürdürebilmek dileğiyle

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...