Kurumsal İtibar -II

This post has already been read 410 times!

Kurumsal İtibar İfadesinin Detayı ????

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Kurumsal İtibar Yönetimi ile ilgili başlattığımız yazı dizimizin önceki durağında itibar kavramı, itibar ile iletişim ilişkisine dair özet bir giriş yapmaya çalıştık.

Bu durakta Kurumsal İtibar İfadesinin detaylarına yakından bakılmasına ne dersiniz?

Kurumsal itibar ifadesine dair tanımlama yapılırken ilk vurgu yapılan olgu kurumsal imaj oluşturulması ve bu imajın tercih edilme gerekçesinin sağlamlaştırılmasıdır.  Bu vurgunun kurumsal itibarı tanımlamakta yeterli olmadığı görülmektedir. Kurumsal itibar terimi, işletme ve pazarlama literatüründe giderek daha fazla kullanılmasına rağmen, tek bir kesin tanımının olmadığı anlaşılmaktadır.

Pekiyi tanımlaması bu kadar zor olan kavram nasıl anlaşılabilinir ve somutlaştırılarak adına ödüller düzenlenebilir ki ? Kurumsal itibarın merkezinde, dış ve iç operasyonları yönlendirmeye yardımcı olan temel değerler olmalıdır. Kurumsal itibar ödülleri alan şirketlerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında meydana gelen itibar yönetimi el kitapçığına tanımlar yazıldığında karşımıza çıkan tanımlamalar :

  • Kurumsal itibar, paydaşların bir şirkete atfettiği değerlerin, şirketin iletişim kurduğu imajı ve zaman içindeki davranışının algılamasının ve yorumlamasının toplamıdır.
  • Kurumsal itibar, şirketin tarihsel bağlamı, diğer bir değiş ile bir kurumun sicilidir.
  • Bir şirketin var olduğu toplulukta ve pazarda duruşunun, dış görünüşünün, algılanmasının  şekillenmesine yardımcı olur.

Kurumsal itibar ile gündeme gelen ve de sıkça vurgu yapılan parametre kurumsal imajdır ve tam da bu nokta da ikisinin arasındaki ince çizgiyi ifade etmekte fayda vardır. Kurumsal imaj, paydaşların bir şirket hakkında sahip olabileceği en son düşünceler veya inançlar olarak görülebilmesine rağmen, kurumsal itibar bir şirketin bütünlüğünün uzun vadeli toplu değerlendirmesini temsil eder

Gelecek durakta “kurumsal itibar yönetiminin” kilometre taşlarının detaylarına bakabilmek dileğiyle

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...