Profesyonel İş dünyasında İletişim-IV

This post has already been read 502 times!

İletişimin Önündeki Engeller ???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Profesyonel iş dünyasında iletişim konulu paylaşım dizimizin önceki duraklarında  şirketlerde, organizasyonlarda ve iş dünyasında profesyonel iletişimin önemi, profesyonel iletişimde de sözsüz iletişimin  etkisine,  sözsüz iletişimi güçlendiren, netleştiren sözel iletişime, iletişim sürecini etkileyen faktörlere dair paylaşımda bulunmaya çalıştık.

Bu durakta “iletişimin önündeki engellere yakından bakmaya ne dersiniz?

İletişim sürecinde sıkça gündeme gelen engeller, bariyerler :

Yanlış Ortam Seçimi :  Her iletişim uygun bir ortamdan iletilmelidir. Uygun olmayan bir ortam, iletişimin önündeki en büyük engellerden biridir.

Fiziksel Engeller:  Gürültü, örneğin fabrikada, makinelerin yüksek sesleri nedeniyle sözlü iletişim zorlaştırılır. Elektronik gürültü telefonla veya hoparlör sistemiyle iletişimi engeller.

Gürültü kelimesi aynı zamanda okunaksız el yazısı, kötü fotokopiler gibi her türlü fiziksel girişimi ifade etmek için de kullanılır.

Zaman ve mesafe :

Telefon ve ağ tesislerinde tıkanıklık.

Farklı vardiyalarda çalışan insanlar.

Salonda hatalı oturma düzeni.

Anlamsal Engeller :

Kelimelerin yorumlanması; bir kişi, aynı kelimeyi farklı bir anlamda yorumlar ve bu iletişim arasındaki engellere neden olur.

Sosyo-Psikolojik Engeller : Tutum ve görüşler Bireyin görüşünü ve niteliğini kabul eden bilgiler, o belirli birey için uygundur.

Duygular İletişim eyleminde önemli bir rol oynar. Eğer gönderici şaşkın, endişeli, heyecanlı, korkmuş, gerginse, mesajını doğru şekilde düzenleyemeyecektir. Kapalı Zihin Kapalı bir zihinle bir kişiyle iletişim kurmak çok zordur. Görüşümüzü o kadar katı tutarız ki, sadece dinlemeyi reddediyoruz.

Bilgi kaynağı :  İletişimin geldiği kaynaktan aldığımız güvene göre tepki verilmesi.

İletişim sürecini sağlıklı kılabilmek adına veya gerçekleştirilen iletişimin amacına ulaşmadığı durumlarda, sürecin verimliliğini etkileyen engelleri tüm parametreleri ile analiz edilmesi. Analiz fazından sonra her bir bariyerin, engelin iyileştirilmesini sağlayacak araçların net olarak ifade edilmesi ve uygulamaya alınması.

Anlaşılabilirliği, profesyonel iş dünyasında verimliliği etkileyen iletişim yolculuğunda bariyerlerin aşılması tek başına yeterli olmayacaktır. İletişim derya deniz olduğundan dolayı derinlemesine odaklanılması gereken hayati bir araçtır, hatta amaçtır iletişimin kendisi

Gelecek durakta Etkili İletişimin İlkelerine yakından bakabilmek dileğiyle,

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ

 

Share

You may also like...