Sanayi Ürünlerini Pazarlama Yönetimi-VI

This post has already been read 269 times!

Endüstriyel Ürünler ve Markalaşma Süreci???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Endüstriyel- Ticari- Sanayi-İşletme ürünleri/hizmetleri pazarlama yönetimi konusunda başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında sanayi ürünlerini pazarlama yönetiminin önemi, nihai tüketici ürün/hizmet pazarlamasından farklı olduğu ve ortak olduğu yönlerine, sanayi ürünlerinin pazarlanması, tüketici malları ile ticari mallar arasındaki farkların detayları, ticari ürünlerin pazarlama sürecini etkileyen faktörler, endüstriyel ürünlerin pazarlanmasında hizmet tekliflerinin rolüne dair paylaşımda bulunmaya çalıştık.

Bu durakta “Endüstriyel Ürünler ve Markalaşma Süreci”ne yakından bakılmasına ne dersiniz?

Nihai tüketici ürünlerinde olduğu gibi endüstriyel ürünlerinde pazarlama ve satış sürecinde markalaşması oldukça önemlidir. Marka oluşturma sürecini; zihinlerde bir iz bırakmak, bir imajı temsil etmesi şeklinde oldukça özet bir şekilde tanımlayacak olursak sanayi ürünlerinde de ürünü satı alan, kullanan, uygulamacı bireyin, kurumun zihninde de bir resim oluşturulması beklenir ve etkili bir iz bırakmalıdır da.

Sanayi ürünleri ile tüketici ürünlerindeki markalaşma sürecinin farklılığını netleştirdiğimizde aslında sanayi ürünlerinin markalaşma çalışmaları ile ilgili bazı ip uçlarına ulaşabiliriz.

Sanayi ürünlerin markalaşma süreci tüketici ürünün markalaşmasından oldukça farklı stratejiler izlemesi gerekliliğini çalıştığımız sanayi ürünlerinin pazarlamasını, satışını yapan işletmelerde yerinde görüyoruz ve hatta bu yönde birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Ticari mallarda, markalaşma sürecini etkileyen parametrelerden en öne çıkan vurgu ürünün alıcıya farklı bir işlevsel fayda veya ekonomik avantajı sağlamasıdır.

Pek çok endüstriyel ürün, yarı işlenmiş malzemeler de dahil olmak üzere, bitmiş ürünlere işlem yapmak için kullanılan hammaddelerdir.  Tüketici ürünlerinde markalaşmayı etkileyen olgulardan birisi ambalajlama ve etiketleme olgusudur, endüstriyel ürünlerdeki ambalajlar kullanıldığında, öncelikle koruyucu amaçlara yöneliktir ve tanıtımda neredeyse hiçbir rolü yoktur. Ticari ürünler genellikle, tüketici ürünlerinden daha az satıcıya ve alıcıya sahiptir.

Ticari pazarlar daha oligopolistik , az sayıda satıcı olma eğilimindedir ve tüketici pazarları daha da monolistik olma eğilimindedir, ürün farklılaşması ve birçok satıcı ve alıcı ile karakterize edilir.

Oligopolistik rekabetin pazarlama anlayışı, bir firmanın stratejilerinin diğer firmalar tarafından yakından izlenmesi ve yanıtlanmasıdır. Böyle bir piyasa yapısındaki bir firma, fiyat değişimlerine bağlı olarak değişken talep eğrisinin etkilerini dikkate almalıdır. Oligopolistik firmalar, aynı zamanda kolektif stratejilere de eğilim göstermektedir.

Monolistik, satıcı sayısı az olduğunda, alıcı her satıcıyı tanır ve hepsinin teklifini değerlendirebilir. Endüstriyel ürünlerin markalaşmasında yakın temas, teknik bilgi, çözüm avantajları ve küresel pazarlarda bulunabilirlik…. Vb faktörler markalaşmayı etkilemektedir.

Gelecek durakta “Endüstriyel Ürün Pazarlanmasında Coğrafik Odaklanma” ile yolculuğumuza devam edebilmek dileğiyle ;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...