Stratejik Planlama-VII

This post has already been read 328 times!

Strateji Geliştirme ???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Stratejik planlama kapsamında başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında stratejik planlamanın tarihçesi, geldiği köklere, stratejik planlama sürecinin dinamiklerine, stratejik planlama ile gelen kazanımlara, etkin stratejik planlamanın parametrelerine, başarılı stratejik planlama sürecinde organizasyonun rolüne, vizyon ve misyon beyanı oluşturulmasına dair paylaşımda bulunmaya çalıştık.

Bu durakta strateji geliştirme fazı ile ilgili beyin fırtınası yapılmasına ne dersiniz?

Misyon ve vizyon gelecekteki yönün nedenini ele almaktadır. Gelecekteki yönün gerekçesini ifade eden misyon ve vizyon beyanından sonra, misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için temel bir araç  olan  strateji belirleme fazına geçilir.

Strateji belirlenmesini etkileyen faktörleri, analizciler, müşteriler, pazar ve organizasyon  ile birlikte müşterilerin, pazarın değişimine verilen yanıtlarda hızlı olma yaklaşımı şeklinde özetlemek mümkündür.  Strateji belirlemek niçin oldukça önemlidir ve detaylı çalışması gereken bir aşamadır? Strateji belirleme aşaması; organizasyonların strateji geliştirmesine, pozisyon belirlemesine ve nasıl hareket edileceğine zemin oluşturur. Strateji belirlerken karşılaştığımız ve sıkça kullanılan strateji seçenekleri; 1980’lerde Porter tarafından geliştirilen ve iş dünyasının ajandasında anlamlı olarak yerini bulan  maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileridir. İş dünyasında rekabet arenasında sürdürülebilirliği sağlamak adına şirketler bu stratejierden birini veya karmasını seçebilir. Bu seçim daha öncede ifade ettiğimiz gibi şirketin zihinlerdeki resmini ve tercih sebebini de netleştirir.

Şirketlerin belirleyeceği stratejilere kısa bir göz atacak olursak :

Genel maliyet liderliği stratejisi : verimli tesislerin inşasını, sürekli maliyet azaltma arayışını ve maliyetlerin ve genel masrafların sistematik kontrolünü sağlayan bir dizi agresif politikaları kapsamaktadır.

Ürün veya hizmet farklılaşma stratejisi : Bu strateji benzersiz olarak algılanan bir şey yaratmak anlamına gelir. Farklılaşma stratejisi maliyetleri görmezden gelmez. Ama maliyet faktörü birincil stratejik odak değildir.

Odaklanma stratejisi : belirli bir alıcı veya coğrafi pazarda odaklanmayı ifade eder.  Düşük maliyet ve farklılaşma stratejileri, organizasyonun endüstri genelinde lider olmayı amaçlarken, odak stratejisi belirli bir hedefe iyi hizmet etmeyi amaçlar ve politikalar bu konuda düşünülerek geliştirilir. Kurum daha sonra dar hedef odağına, geniş çapta rekabet edenlerden daha etkili bir şekilde hizmet verebilir.

Gelecek durakta stratejilerin uygulama fazına yakından bakabilmek dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

 Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

 YÖNETİMİ®

 

 

 

Share

You may also like...