Category: Bir Fularlık Fark

Karizma : Etkileme Sanatı – IV

karizmatik – etkileyici olabilmenin sırları??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Karizma : Etkileme Sanatı paylaşım dizisinin önceki duraklarında çevresindeki insanları, topluluğu etkileyen karizmatik profillerin özellikleri,  etkileyici – karizmatik olmanın neleri getirebileceği, karizmanın kişisel yaşamda...

Share

Sürdürülebilir Şirket Yönetimi-V

Şirket Sürdürülebilirliğini Etkileyen Soyut Faktörlerden Profesyonellik??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; Sürdürülebilir şirket yönetimi kapsamında başlattığımız yazı dizisinin önceki duraklarında rekabet ortamında şirket yönetiminde sürdürülebilirliğin önemi, sürdürülebilir şirket yönetim parametreleri, iş yönetiminde süreklilik olgusu,...

Share

Aile Şirketlerinde Patron Kim? : Babalar ve Kızları -V

Rol Çatışması Süreci ….???? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Babalar ve kızları odaklı aile şirketlerinde patron kim? Yazı dizimizin önceki duraklarında, Aile Şirketlerinde Babalar ve Kızları, Aile Şirketlerinde Kadınlar, Aile Şirketlerinde Kızların Rolleri ve...

Share

İçinizdeki Lideri Keşfedin-IV

Değişim ve Liderlik??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları “İçinizdeki Lideri Keşfedin” yazı dizisinin önceki duraklarında liderlik potansiyeline sahip olup olmama durumu, liderlik potansiyelinin açığa çıkartılmasını sağlayacak faktörler, liderlik ve vizyon parametreleri, her yer de...

Share

Yeni Liderler İçin-II

insan- plan ve pratik yapma döngüsü??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Liderlik süreci için hazırlananlar ve-ya liderlik yolculuğunu yeni başlatanlar için başlattığımız yeni liderler için yazı dizimizin önceki durağında liderlik yolculuğuna ilk defa çıkanlara...

Share

Aileler ve Şirketleri -V

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve İletişim İlişkisi???? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Aileler ve şirketleri yazı dizimizin önceki duraklarında aile şirketlerinin diğer şirketlerle ortak ve farklı olan özelliklerine, çalıştığımız bir aile şirketinin 6.yılında 7. Fazda...

Share