Category: Liderlik

Liderlik nedir, ne değildir?

Korona Günlerinde Liderlik-II

Korona Günlerinde Kapsayıcı Liderlik ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; Korona Günlerinde Liderlik paylaşım yolculuğumuzun bir önceki durağında özellikle kriz dönemlerinde ve dolayısıyla korona günlerinde liderlere niçin ihtiyaç duyulduğu, kriz dönemleri liderlerinin spesifik özelliklerine...

Share

Etkili Liderlik İletişimi -I

Küresel Dünya ve Liderlerin İletişimleri ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; İletişim her profildeki birey için oldukça değerli bir süreçtir, yolculuktur. Evet iletişim aslında ve aslında bir yolculuktur, çünkü farklı farklı bireylerle veya aynı...

Share

Liderler ve İletişim –III

Liderlik Motivasyonu ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@tsgelisim.com paylaşım dostları; Liderler ve iletişim konulu paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında liderlik klubune yeni katılan liderlik ile gelen heyecan ve riskler, liderlik sohbetleri ve liderlik tarzının değerlendirilme sürecine dair...

Share

Liderler ve İletişim –II

Liderlik Sohbetleri ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@tsgelisim.com paylaşım dostları Liderler ve iletişim konulu paylaşım yolculuğumuzun bir önceki durağında liderlik klubune yeni katılan liderlik ile gelen heyecan ve risklere dair özet bir giriş yapmaya çalıtık Bu...

Share

Yeni Liderler İçin-IV

Rekabet Avantajını Etkileyen Faktörler??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Liderlik süreci için hazırlananlar ve-ya liderlik yolculuğunu yeni başlatanlar için başlattığımız yeni liderler için yazı dizimizin önceki duraklarında liderlik yolculuğuna ilk defa çıkanlar, insan- plan...

Share