Danışmanlık


Stratejik Planlama ve Yeniden yapılanma,  Komple çözüm

 • Mevcut durum analizi
 • Vizyon misyon ve temel değerlerin oluşturulması
 • Kısa  Orta Uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi.
 • Stratejik planların oluşturulması
 • Stratejilere bağlı faaliyet planlarının oluşturulması.
 • Stratejik plana uygun organizasyon yapısının kurulması.
 • Organizasyon yapılanmasına uygun insan kaynağının seçme ve yerleştirme çalışmalarına destek verilmesi. Eğitim planlarının oluşturulması
 • Tedarik Zinciri ağ tasarımı yapılması ve uygun lojistik sistemin tasarımının oluşturulması.
 • Yeni yapılanmaya uygun olarak, mali ve hukuki düzenlemelerin hazırlanması.
 • Yeni yapılanmaya uygun iş süreçlerinin oluşturulması veya revize edilmesi
 • Uygun tedarikçi seçimlerinin sağlanması
 • Satış kanallarına göre uygun yönetim modelinin oluşturulması

 Ülkeler ve Şirketler Arası Stratejik İşbirlikleri

 • Uluslararası Rekabet Geliştirme
 • Yeni Pazarlara Açılım
 • Satış Kanalları Geliştirme
 • Halkla İlişkiler
 • Şirket Birleşmeleri
 • Teknolojik İşbirlikleri
 • Finansal İşbirlikleri
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Uluslararası İlişkiler
 • Hukuksal Danışmanlık

 

Şirketlerde ve  Aile şirketlerinde Kurumsallaşma

 • Kurumsallaşma ve Turquality
 • Aile şirketlerinin başarılı ve uzun ömürlü olma sırrı :  kurumsallaşma yolculuğu
 • Aile şirketlerinde liderin rölü
 • Aile şirketlerinde geleceği planlamanın rotası : stratejik planlama
 • 21 yüzyılda aile şirketlerinde sürdürülebilirliği sağlamanın yolları : aile-şirket-yönetim entegrasyonu
 • Aile şirketlerinde çatışma yönetimi
 • Aile şirketlerinde kuzenler konsorsiyumunun oluşturulması
 • Aile ilişkilerinin kurumsallaşması : aile anayasası hazırlama ve aile meclisi kurulumu
 • Aile şirketlerinin yönetim şekilleri  : hangi yönetim şekli sizin aile şirketiniz için uygundur?
 • Aile şirketlerinin uluslararası iş dünyasına açılımı -ış plani hazirlama-gelecek nesillere yeni ış alanları  hazırlama
 • Aile şirketlerinde yönetim kurulu ve icra kurulunun oluşumu ve yönetimi
 • Aile şirketlerinde kuşaklar arası yönetim devri
 • Aile şirketlerinde gelin-damat-elti ve görümce sendromunun etkin yönetimi
 • Aile şirketlerinde koçluk ve mentorluk
 • Aile şirketlerinde yeni bir sendrom : aile şirketlerinde birey sayısı ve faaliyet alanları sayısı
 • Aile şirketlerinde değişim yönetimi
 • Dünya’da avrupa birliğinde  ve türkiye de faaliyet gösteren aile şirketlerinin benzer ve farklı yönleri
 • Aile şirketlerinin şirket ana sözleşmesinin yazım kuralları veya revize edilmesi

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

 • Küresel Satın Alma Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Network Oluşturma
 • Tedarik ve Satın alma Alt Yapısının Kurulumu
 • Alışveriş Merkezi- Havalanları Lojisitk Yönetimi

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Pazarlama
 • Satış
 • Satış Sonrası Hizmetler
 • Çağrı Merkezi

 

 

Şirket kurucusu ve proje-eğitim lideri Aysel Evran’ın CV’si ve Aysel Evran liderliğinde etsupervizor takımının gerçekleştirdiği çalışmaları içeren referanslardan bazıları aşağıdaki satırlarda bilgilerinize sunulmaktadır.

Şirketlere özgü özel ve uygulamalı Eğitim ve danışmanlık çalışmaları ve tüm sorularınız için

 

AYSEL EVRAN

 

EĞİTİM               Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Istanbul, TÜRKİYE

 •  MBA – Genel İşletme,(1995-1996)
 •  Marmara Universitesi – İstanbul, TURKİYE
 •  Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans,(1991-1994)
 •  Yüksek Lisans – Çağdaş İşletmecilik Yönetimi,(1989-1991)
 •  İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul, TURKİYE
 •  Makina Mühendisliği,  (1984-1988)

 

 • İŞ DENEYİMİ     
 • 01.01.2000 ETSUPERVIZOR, İSVİÇRE-BASEL, İSTANBUL STRATEJİK PLANLAMA VE AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ

Eğitim ve Danışmanlık Konuları;

 • Özel Sektörde ve devlet kuruluşlarında stratejik planlama ve elektronik yapılanma projeleri
 • Türkiye 2004–2006 ihracat stratejik planının yapılandırılması
 • Türkiye e-pazaryerinin (Türk Ticaret Noktasının-TTN) yapılandırılması
 • Marka Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Uluslar arası pazarlara çıkış stratejilerinin oluşturulması
 • Kurumsallaşma-Aile şirketlerinde kurumsallaşma
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Bireysel-yönetsel ve kurumsal danışmanlık ve eğitim
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • E-Ticaret ve E-İş
 • KOBİ’lere yönelik iş geliştirme ve stratejik işbirlikleri oluşturma
 • Yerel Yönetimlerde İş geliştirme ve eğitim (e-belediye, belediyelerde iletişim merkezleri, yönetişim vb konular)
 • Kar amacı olmayan kurumlarda proje yönetimi ve yeniden yapılandırma (Türkiye Kızılay Derneği)
 • Çin sendromuna karşı tekstil sektörünün yeniden yapılandırılması
 • Uluslararası işbirliklerinin yapılandırılması.

 

 • 01/01/97 –03/03/99   PROJE YÖNETİCİSİ-VESTEL ELEKTRONİK istanbul, TURKİYE

 • Ulusal ve uluslararası stratejik planların oluşturulması
 • Silicon Vadisinde şirket kurulumunun liderliği
 • İş akışlarının oluşturulması
 • Satış sonrası hizmetlerin iyileştirilmesi projelerinin yönetilmesi
 • Çağrı Merkezi projesinin yönetilmesiSAP ERP yazılım modüllerinin uygulamaya alınması

 

 •  01/01/1992- 31/12/1996     KALİTE SİSTEM LİDERİ -Satış Sonrası Hizmetler İşletmesi- ARÇELİK A.Ş İstanbul,TURKİYE                       
 • Müşteri hizmetleri yönetim sürecinin analiz ve yeniden tasarlanması
 • Toplam Kalite Yönetim Modelinin alt yapısının oluşturulması
 • Çağrı Merkezi proje liderliği
 • Organizasyon el kitabının hazırlanması
 • Ulusal Kalite Ödülü çalışmalarının yönetilmesi
 • Arçelik İş süreçleri proje yapılandırılması
 • Arçelik Satış sonrası Hizmetler işletmesinin yeniden yapılandırılması

01/10/1988 – 31/12/1991    CAD-CAM SİSTEM MÜHENDİSİ,

     Üretim İşletmesi – ARÇELİK A.Ş Istanbul, TURKİYE

 • Üretim süreçlerinin analiz edilmesi, yeniden tasarlanması ve uygulamaya alınması
 • CNC tezgahlarda üretim programlarının yazılması
 • Üretim bantları için tezgah kabulu
 • Bilgisayar destekli üretim konusunda eğitim verilmesi

Share