Sanayi Ürünlerinin Pazarlama Yönetimi-I

This post has already been read 268 times!

Sanayi Ürünleri???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Pazarlama Yönetimi menüsünde; Uluslararası Pazarlama, Endüstriyel-Sanayi Ürünleri Pazarlama, Hizmet Pazarlaması ve Sosyal Pazarlama gibi geniş bir yelpaze yer almaktadır. Son yıllarda sanayi ürünlerini üreten, pazarlayan, satan ve dağıtan şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunarken endüstriyel ürünlerin pazarlanmasının, nihai tüketici ürünlerinin pazarlanmasından farklı olduğu özel noktaları olduğunu bire bir yaşadık ve bu farklılığa göre özel çalışmalar, yol haritaları oluşturduk.

Yakın zamanda endüstriyel ürünler, ara mamül üreten birkaç şirket için 2020- 2023 dönemi pazarlama stratejileri oluştururken bu konuda bir paylaşım dizisi başlatma kararı verdik

Sanayi – Endüstriyel Ürün Pazarlama Niçin Önemi Artmaya Başladı????

Sanayi ürünlerinin pazarlanması konusu gittikçe daha da önemli olmaya başlayacak. Niçin mi? Çünkü; sanayi malları, modern ekonomide gerçekleşen toplam satışın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  İşletmeler Arası Pazarlama, Ticari Pazarlama, Kurumsal Pazarlama olarak da ifade edilen endüstriyel pazarlama yönetimi konusunun gelişmiş ülkelerde, pazarlama ilkelerinin babası olan küresel pazarlarda bile hak ettiği önemi net olarak algılanamayan bir konu olduğunu bir kez daha fark ettik. Unutulmammalı ki bu pazarın büyüklüğü tüketici pazarından çok daha büyüktür ve  tüketici ürünleri pazarlamasından çok daha karmaşıktır.

Ticaret malları olarak da bilinen sanayi malları, iş amaçlı kullanılan malları ve örgütsel tüketim için satın alınan ya da aracıları içeren dağıtım kanalında bulunan tüketim mallarını içerir.

Endüstriyel- ticari mal / hizmetler şunları içerir:

• Malların üretiminde / hizmetlerin yapımında çoğunlukla ticari olarak kullanılan mal / hizmetler. Bunlar arasında sermaye malları, hammaddeler, ara ürünler.

• Tedarik zincirinde bulunan ve pazarlama kanalı aracılarını içeren tüketici ürünleri.

Sanayi ürünleri pazarlama yönetimi ; Endüstriyel müşteri isteklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve gereksinimlerini keşfedip ürün ve hizmet şartnamelerine dönüştürmek, daha sonra etkin bir şekilde teşvik etmek, kanalize etmek, fiyatlandırmak, satış sonrası servis hizmeti vermek, bu müşterileri gittikçe daha fazla bu ürünleri kullanmaya ikna etmek.

Bu tanıma baktığımızda; genel anlamda, endüstriyel pazarlama, hane halkına veya nihai tüketiciye yönelik olmayan tüm pazarlama faaliyetlerini açıklar. Bu şekilde kullanıldığında, endüstriyel pazarlama terimi, tüm mal ve hizmetlerin işletmelere ve diğer kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak kullandıkları mal ve hizmetlerde kullanmaları için pazarlama yöntemleri uygulanır.

Sanayi ürünleri pazarlama; ürün ve hizmetlerin hane halkı veya nihai tüketiciden ziyade kuruluşlara pazarlanmasıdır. Satın alma, bireysel olarak kendi kendini tatmin etmek için değil, kurumsal hedeflere ulaşmak için yapılır.

Gelecek durakta” sanayi ürünlerinin pazarlanması” konusuna detaylı bakış ile yolculuğumuza devam edebilmek   dileğiyle ;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...