Siyasal Pazarlama – II

This post has already been read 618 times!

Siyasal Pazarlamanın Pratiği ve Uygulaması ?

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Siyasal pazarlama konulu yazı dizimizin bir önceki durağında siyasal pazarlama ile genel anlamda ürün ve hizmet pazarlama arasındaki benzerlik ve ortak noktalara dair özet bir giriş yapmaya çalıştık. Bu durakta siyasal pazarlama pratiğine ve uygulamasına yakından bakmaya ne dersiniz?

Siyasal pazarlama uygulaması, hedef kitleye sunulacak hizmetin anlatılması adına siyasi iletişimin gerçekleştirilmesidir. Siyasi iletişimde kritik olan faktör; insanlara duymak istediklerini duyurmaktır. Bunu sağlamak içinde hedef kitle ile uyuşacak doğru dil, kelimeler ve ifadelerin kullanılmasıdır. Siyasal pazarlama da, siyasi iletişimin yanı sıra imaj da dikkate alınan bir faktördür. Aslında ürün ve ya hizmet pazarlama olgusunda da imaj ürünün paketi, ürünün – hizmetin logosu… vb oldukça önemlidir.

Genel anlamda pazarlama için müşteri istek, beklenti ve ihtiyaçlarının bilinmesinin gerekliliğinden söz ettik. Müşterinin – seçmenin istek, beklenti ve ihtiyacının net olarak algılanması ile birlikte siyasi partinin mevcut durumunu ve pazardaki – arenadaki algısını anlamak için  pazar araştırması ve analizi yapılması gereklidir. Siyasal pazarlamanın odak noktalarından birisi seçim pazarlamasıdır, siyasal pazar analizi seçim pazarlaması için girdi teşkil ettiğinden dolayıda  siyasal pazar analizi gerçekleştirilir.

Seçim pazarlaması, kampanya temaları ve imaj aşamasından önce başlar. Bir pazarlama tekniğini kullanan, politik / seçimsel rekabet arenasının piyasa analizi, stratejik gelişimde içgörü kazanabilir.

Buradaki analiz demokratik bir sistemdeki siyasi partilerin sınai piyasalardaki ticari kuruluşlara benzer olarak analizler yapmasını gerektirmektedir. Partileri, ideolojileri, tarihi kökenleri ya da politika platformları açısından analiz etmekten ziyade, göreceli pazar duruşları ya da rekabet durumları açısından değerlendirilirler.

Siyasal piyasa analizi çerçevesinin öncelikli odak noktası rekabetçi pozisyondur: piyasadaki nihai tüketici konumunda olan seçmenlerin, bireysel ve toplumsal siyasi tercihleri dolaylı olarak ele alınmaktadır. Pazar analizlerine göre siyasi partiler kendi hedef kitlelerine göre rekabet stratejilerini geliştirirler. Siyasi partiler, stilize edilmiş bir seçkin rekabet biçiminin aracıdır, ancak yalnızca halkın desteğini almaları durumunda işe yararlar. Pazarlama sürecinde dikkate alınan faktörlerden birisi de tüketici davranışları, tüketicilerin satın alma tercihleridir. Siyasal pazarlamada ise bu olgu karşımıza oy verme davranışları olarak çıkmaktadır.

Gelecek durakta Oy Verme Davranışlarının Sosyal-Psikolojik, Ekonomik ve Pazarlama Modelleriyle Karşılaştırılmasına yakından bakabilmek dileğiyle,

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey YÖNETİMİ®

 

 

 

Share

You may also like...