Endüstri 4.0, Sanayi Devrimi 4.0 – I

This post has already been read 720 times!

Endüstri 4.0’a Yönetsel Anlamda ve Organizasyon Kültür Perspektifinden Bakış

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Yeni bir sanayi devrimi olan endüstri 4.0 kapsamında üretim, tasarım, teknoloji, tedarik zinciri yönetimi, lojistik … vb olgular odaklı yaklaşık bir on yıldır konuşulmaktadır ve son dönemlerde gündeme olabildiğince farklı bir konu daha geldi. Organizasyonlar, şirket yönetimleri, genel anlamda yönetim ve yöneticilik olguları, modelleri ve sistemleri endüstri 4.0 penceresinde nasıl yeniden formatlanacaklar? Veya endüstri 4.0 organizasyonları, organizasyon kültürlerini, genel anlamda yönetim süreçlerini nasıl etkileyecek? Bu yazı dizimizde yönetsel anlamda ve organizasyon kültür perspektifi bakış açısı ile sanayi devrimi 4.0’ı ele almaya ve konu ile ilgili beyin fırtınası yapmaya çalışacağız.

Sanayi devrimlerine sırasıyla bir göz atacak ve de özellikle özetleyecek olursak;

Birinci Sanayi Devrimi : İlk sanayi devrimi, 18. yüzyıl sonundaki döneme atıfta bulunur; bu sanayi devrimi, kömür madenciliğinin, buhar makinelerinin ve ilk makinelerin üretime sokulmasıyla mümkün olmuştur.

İkinci Sanayi Devrimi : Bu sanayi devrimi 20. yüzyılın başlarında gerçekleşti ve tetikleyicisi elektriğin tanıtılmasıydı ve ilk seri üretim hatları bu sanayi devriminin eseridir.

Üçüncü Sanayi Devrimi ; 1970’lere dayanır. Bu sanayi devrimi üretimin otomasyonu ile birlikte bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin gündeme geldiği sanayi devrimidir.

Dördüncü sanayi devrimi diğer bir değişle- Endüstri 4.0; 21. yüzyılın başında gerçekleşti. Bu sanayi devrimi güçlü robotik, makine özerkliği, kullanımı, Şeylerin Interneti ve yapay zeka….. vb olguları iş dünyasının, sanayinin, dünya ekonomisinin ajandasına yerleştirdi.

Endüstri 4.0 üretim sürecindeki değişimden dolayı iş gücü piyasasında da farklılaşmayı zorunlu hale getirecektir. Endüstri 4.0, sayısallaştırma, robotik ve otomasyon patlaması temeline dayanmaktadır. Endüstri 4.0  bilişim teknolojileri ve üretim süreçlerinin bir karışımı ile özerk makinelerin baskın olduğu akıllı sistemler olarak karakterize edilir. Büyük ölçüde, sanayide üretim ve bakımda, üretim döngüsünün azaltılmasından makine ve ekipman bakımının otomasyonuna kadar birçok değişikliğe neden olan şeylerin Internetine dayanmaktadır.Dördüncü sanayi devrimi, ürün geliştirme, üretim, dağıtım, satış sonrası hizmetlere kadar tüm üretim sürecinin daha da karmaşık bir bağlantısı anlamına gelir. Bu karmaşık entegrasyon için, ağ bağlantıları ve çeşitli sensörler (kameralar, oda sensörleri, sıcaklık sensörleri vb.) İle kendilerini kontrol eden ve düzenleyen özerk robotlar kullanır.

Gelecek durakta endüstri 4.0’ın iş gücü, çalışan profilini nasıl etkileyeceği olgusuna yakından bakabilmek dileğiyle,

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey YÖNETİMİ®

 

 

 

 

 

Share

You may also like...