İş Sağlığı ve Güvenliği -I

This post has already been read 257 times!

İSG’nin Tarihsel Arka Planı……… ???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Covid 19 kapsamında çeşitli şirketlerde risk ve kriz planları oluşturulurken, konunun odağında çalışan sağlığı ve iş güvenliği olduğunun bir kez daha farkına vardık. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda şirketlerde çalışan alanında uzman bireyler ve takımlar ile yol alırken, bu konuda kapsayıcı bir bilgi sahibi olmak adına bu uzmanlar ile zaman zaman yarı ve tam yapılandırılmış bilgi alış verişinde bulunduk. Ve bu kapsamda paylaşımda bulunmaya karar verdik.

İş sağlığı ve güvenliğinin temel yapı taşları ile birlikte tanımının ve açıklamasını  1967’de oluşturulan Makine Kanunu İş Güvenliği (FMA) yasasında görebiliyoruz. 1990’lı yıllarda Arçelikte aldığımız eğitimlerden birisi olan FMA’de fabrika hükümleri,  “iş yeri”, “işyerinde kişi” açısından “iş sağlığı ve güvenliği” olguları da yer almaktaydı. 1967 yılında bu yasa zaman içerisinde gelişerek günün gereksinimlerini de dikkate alarak 1994 tarihinde Sağlık Yasasına  (OHSAS) dönüştürüldü.

Gerek 1967, gerekse 1994 deki her iki yasa uyarınca yapılan düzenlemelerde “güvenli olma durumu” veya “kaza, yaralanma veya çalışmanın kesintiye uğramasına neden olabilecek faktörlerin olmaması”nın sağlanmasına atıfta bulunmaktadır.

Tüm bu bağlamda bakıldığında İSG yönetiminin detayında ;

daima güvende olma ortamını oluşturmak, istenmeyen durumlara yol açabilecek faktörlerin ön görülerek sürekli elimine edilmesini sağlama adına yapılması gereken faaliyetler ile birlikte bu yönde yaklaşım yer almaktadır.

Konu ne olursa olsun şirket yönetimlerinde karşımıza iki parametre çıkmaktadır: faaliyetin – sürecin yönetimi ve sorumlusu, bu iki kiritk faktörün net olarak belirlenmesi oldukça önemlidir. Konu İSG olunca ve daha da hayati bir boyuta dönüşmektedir ve aklımıza ilk soru geliverir, kuruluştaki İSG konularından kim sorumludur? İşyerinde kullanılacak hammadde, yarı mamül ve diğer maddelerin tedariki, tasarımı veya üretimi ile iştigal eden işveren, çalışanlar ve örgüte bağlı diğer tüm kişler İSG konusunda sorumludur, en azından bu bilinç ile hareket etmelidir. Bu gerçek ile birlikte nihai sorumluluk işverene aittir.

Anlamlı, etkin sorumluluk beraberinde sistematikleştirilmiş İSG yönetimini getirmelidir. İSG’yi yönetmek için atanmış uygun nitelikli kişi veya kişiler olmalıdır.

İSG konusunda atanmış, yetkilendirilmiş kişiler uygun yetki seviyesine sahip olmalı, İSG birimini, departmanını yönetmek için gerekli araçlar ve finans tahsis edilmelidir.

İSG sorumlusu, yetkilendirilmiş- atanmış yöneticisi belirlendirkten sonra sürecin yapı taşları oluşturulmaya başlanır.

Gelecek durakta “İSG Sürecinin Yapı Taşları” ile yolculuğumuzu sürdürebilmek  dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir