Sürdürülebilir Şirket Yönetimi-X

This post has already been read 386 times!

Sürdürülebilir Şirketler için İş Sistemleri ???

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları;

Sürdürülebilir şirket yönetimi kapsamında başlattığımız yazı dizisinin önceki duraklarında rekabet ortamında şirket yönetiminde sürdürülebilirliğin önemi, sürdürülebilir şirket yönetim parametreleri, iş yönetiminde süreklilik olgusu, sürdürülebilir iş yönetiminin gereksinimleri, şirketlerin fonksiyonları, şirket sürdürülebilirliğini etkileyen soyut faktörler, şirket sürdürülebilirliği ile profesyonellik arasındaki ilişki, iş hedefleri, şirketlerin ekonomik hedefleri, şirketlerin sosyal hedefleri, sürdürülebilir şirketlerin karakteristik özelliklerine dair  paylaşımlarda bulunmaya çalıştık.

Bu durakta “Sürdürülebilir Şirketler için İş Sistemleri” ile yolculuğumuzun sürdürülmesine ne dersiniz?

Konu sistem olunca bir birini etkileyen çoklu parçaların ahenkli bir şekilde bir arada olabilmesi gerçeğinin farkındayız. Bu bağlamdan hareket ile iş sistemi de, belirlenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak birbiriyle ilişkili çeşitli bileşenler içeren organik bir bütünlüğün kendisidir. İşletme sisteminin ana bileşenlerini çevre, girdiler ve çıktılar şeklinde özetlemek mümkündür.  İşletme sisteminin bileşenlerinden birisi olan girdiler koordine edilir ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Koordinasyon faaliyeti işletme tarafından üstlenilir. Bir diğer faktör olan çevre; girdileri etkileyen kaynakların elde edildiği ve oluşan çıktıların sunulduğu ortamdır. Çevre faktörleri dikkate alınarak koordine edilen girdilerin belirli prosesler geçirilerek somut ürün ve hizmete dönüşmesi çıktı olarak tanımlanmaktadır. Çıktılar ürün – hizmet olması ile birlikte oluşan bilgiyi, tecrübeyi de elde edilen çıktı olarak görülmektedir.

İş sisteminde yöntemlerin önemi :

Girdilerin sistematik, planlı olarak çıktıya dönüşmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır, kullanılan bu yöntemleri prosedür ve iş akışları şeklinde özetleyebiliriz.

Prosedürlerinde içerisinde olduğu tüm yöntemler iş sisteminin bütünleşik olarak yönetilmesini sağlar ve iş faaliyetlerinin entegrasyonunu gösterir.

Girdiler ve çıktılar üzerinde durur.

İş hedeflerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

Politikaların, planların ve İş faaliyetlerin düzenli ve bilimsel olarak onaylar.

İşletmeye sistem yaklaşımı, işletmede yer alan iç ve dış faktörler arasında iyi bir bağlantı sağlar.

İş faaliyetlerini kontrol etmek için iyi bir çerçeve sağlar.

Sağlam iş kararları alınabilir ve yenilik fırsatları yaratılır.

Gelecek durakta “Sürdürülebilir Şirket Yönetim Sürecinde Çevrenin Rolü“ ile yolculuğumuzu sürdürebilmek dileğiyle ;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA

Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey

YÖNETİMİ®

Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir