İletişim ve Liderler – I

This post has already been read 734 times!

Başkanlar ve İletişimleri ?

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@tsgelisim.com paylaşım dostları

Tüm bireyler için etkin, etkileyici ve sürdürülebilir iletişimin ne kadar önemli olduğunun hemen hemen hepimiz farkındayız. Farkındayız ve fakat ne kadar uygulayabiliyoruz? Temel olarak bu sorudan hareket ederek özelikle liderler için iletişimin önemini bu yazı dizisinde paylaşmaya ve birlikte beyin fırtınası yapmaya çalışacağız.

Liderler, başkanlar için iletişiminde ne kadar önemli olduğunu Amerika Birleşik Devletlerinin 38.Devlet Başkanı Gerald R. Ford “ Eğer üniversiteye geri dönebilsem, dinleyici önünde yazmak ve konuşmayı öğrenmek isterdim, iki alana konsantre olmak isterdim. Hayattaki hiçbir şey etkili iletişim kurabilmekten daha önemli değildir” ifadesinde net olarak görülmektedir. İfadenin içerisindeki “hayattaki hiçbir şey etkili iletişim kurabilmekten daha önemli değildir”. Vurgusu; üzerinde derinlemesine düşünülmesi gerektiğinin sorumluluğunu yükletir bireye, lidere.  Evet etkili iletişim kurmak bu kadar önemli ve hayatta hiçbir şey de bu kadar önemli değilse diğer bir değişle bu kadar hayati olan bir konuda neler yapabiliriz? Değerli liderlerin, başkanların daha farklı olarak neler yapmaları gerekmektedir? Bu yazı dizimizde birlikte bu konuda reçeteler, uygulamalar paylaşmaya çalışacağız.

İlgilendiğiniz veya odağınıza aldığınız konu sizde algıda seçicilik oluşturur ya, tamda bu konuda liderlik konusunda çalışan değerli bir akademisyen arkadaşım ile yakın zamanda yaptığımız bir sohbet de hep liderleri konuşuyoruz, liderleri izleyenleri (followers) incelemiyoruz veya yeterince incelemiyoruz diye yorumda bulunduk ve yakın zamanda liderleri izleyenler ile ilgili bir çalışma yapalım dedik. Şimdi liderler ve iletişimlerine, liderler için iletişimin önemi ve etkisine dönecek olursak, liderlerin sorumlukları ve başarmak durumunda oldukları faaliyetler daha fazladır ve daha fazla kitleyi etkilemektedir. Daha çok başarı için kullanılan kelimelerin etkisi daha fazladır. Liderlerin kelimeleri grupları harekete geçirdiğinden ve gruplarla iş yaptığından sonuçları daha farklıdır. Churchil’in dediği gibi kelimeler kelimeler ve kelimeler ; words, words and words

Gelecek durakta iletişimde kelimelerin yeri, önemi ve etkisini konuşabilmek, paylaşabilmek dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey YÖNETİMİ®

 

 

Share

You may also like...