Category: Bir Fularlık Fark

Bireylerde, şirketlerde, devletler ve ülkelerdeki bir fularlık farkı keşfetmek

Karar Verme Süreci-III

Karar Verme Sürecinin Kilometre Taşları??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Karar verme süreci kapsamında başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında karar verme sürecinin bireyler, organizasyonlar ve kuruluşlar açısından önemi, karar verme sürecinin dinamiklerine dair paylaşımlarda...

Share

Sanayi Ürünlerini Pazarlama Yönetimi-VI

Endüstriyel Ürünler ve Markalaşma Süreci??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Endüstriyel- Ticari- Sanayi-İşletme ürünleri/hizmetleri pazarlama yönetimi konusunda başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında sanayi ürünlerini pazarlama yönetiminin önemi, nihai tüketici ürün/hizmet pazarlamasından farklı olduğu ve...

Share

Evden Çalışmak -III

Para Kazanmak ve Tassaruf Yapmak???? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; Evden Çalışmak konulu yazı dizimizin önceki duraklarında evden çalışmanın kazanımları, bu çalışma şeklinin yükselen trendi ve  evden çalışma sürecinde patron kim ? sorusunu cevaplayarak...

Share

Uluslararası Ticaret Yönetimi -II

Uluslararası Ticarette Kontrol Araçları ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; Uluslararası Ticaret Yönetimi konulu paylaşım yolculuğumuzun bir önceki durağında uluslararası ticaret karmasında yer alan parametreler, günümüz küresel rekabet dünyasında uluslararası ticaret yönetimine dair bilinmesi...

Share

Corona ve Risk Yönetimi – I

Sistematik, Planlı ve İzlenebilir Risk Yönetimi ….???? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Etkin Risk Yönetimine niçin ihtiyaç duyulur? Tüm birimlerin, toplumların, şirketlerin, işletmelerin alternatifli ve senaryolara dayalı risk yönetim planlarını niçin oluşturmalıdır? Bu ve...

Share

A’dan Z’ye Yönetim-V

Yönetim Yetenekleri ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; A’dan Z’ye Yönetim konusunda başlatmış olduğumuz paylaşım yolculuğunun önceki duraklarında yönetimin tanımı ile gelenler, yönetimin amacı, yönetimin sanat ve teknik parametreleri, yönetim mi? idare mi ?...

Share