İtibarı Yüksek Şirketler

This post has already been read 516 times!

Bazı şirketlerin itibarları  niçin yüksektir?

Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları

Tedarikçiler, çalışanlar, ürün – hizmet satın almak isteyenler niçin bazı şirketlerle çalışmak isterler? Çalışılmaktan keyif alınan şirketlerle yolculuk yapanlar bu şirketlerin neden tercih edildiğini çok iyi bilirler. 2019 yılı ikinci çeyrek sonunda bir grup şirketi ile itibar yönetimi kapsamında bir beyin fırtınası çalışması yapılması kararına ortak olduk. Ve bu karar ile birlikte kendimizi bir seri sorular sorar bulduk. Bazı şirketler neden daha çok tercih edilmektedir? İtibarı yüksek şirketler neleri farklı yapmaktadır? Bu ve benzeri soruları bu yazı dizimizde birlikte cevaplandırmaya ne dersiniz?

Ülkemizde de ödülleri verilen kurumsal itibar kavramının yönetim, ekonomi, sosyoloji ve

pazarlama alanlarını detaylı bir şekilde kapsadığını görüyoruz.

Şirketler, organizasyonlar için kurumsal itibar, en değerli varlıklardan biridir ve şirketin ürün ve hizmetleri ile ilişkili olmak ile birlikte firmanın sürdürülebilir rekabetine katkıda bulunan avantajlı kaynaktır.

İtibar olgusu müşteriler için karar vermeyi kolaylaştırır. Kurumsal itibar ile finansal performans arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Tüm bu perspektiften bakıldığında bazı şirketler itibar yönetimi olgusunu stratejik düşünce ve planlama süreçlerine dahil etmeye başladılar.

Bir kuruluş bünyesinde iyi bir itibarın oluşmasının uzun vadeli süreç olduğunu, rakiplerin taklit etmesi zor olan maddi olmayan duran varlıkların mevcut olması gerekliliğini kabul etmesinde  fayda var.

Geçmişte imaj şeklinde daraltılan itibar yönetimi olgusu halkla  ilişkilerin ve tanıtım ajanslarının gerçekleştirmesi gereken faaliyetler olarak görülürdü. Ancak günümüzde itibar yönetim olgusunun kapsamının geniş olduğu ve de organizasyonda her birimin ve her bireyin işi olduğu gerçeği kabul edilmektedir.

İtibar olgusu elle tutulamayan, somut olarak algılanmasında zorluk yaşanan maddi olmayan varlıkları kapsamaktadır ve bazı duayenlerin ifade ettiği üzere özel bir algıdır. İtibar olgusu algı meselesi ise iyi bir iletişimi de yapısında barındırmaktadır. Itibar, itibar yönetimi kavramının netleştirilmesi…..

Gelecek durakta itibar yönetimine yakından bakabilmek dileğiyle;

Sevgiyle ve huzurla huzurda kalın

Aysel Evran

ayselevran@ttmail.com; aevran@etsgelisim.com ; www.ayselevran.com, www.etsgelisim.com

BİR FULARLIK FARK!®

İle

MASADAN SAHAYA Devlet Siyaset Aile Şirket Ülke Üniversite Toplum Birey YÖNETİMİ®

 

 

Share

You may also like...