Aysel Evran - Masadan Sahaya Yönetim© Danışmanı

Aile Şirketlerinde Patron Kim? : Babalar ve Kızları -V

Rol Çatışması Süreci ….???? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Babalar ve kızları odaklı aile şirketlerinde patron kim? Yazı dizimizin önceki duraklarında, Aile Şirketlerinde Babalar ve Kızları, Aile Şirketlerinde Kadınlar, Aile Şirketlerinde Kızların Rolleri ve...

İçinizdeki Lideri Keşfedin-IV

Değişim ve Liderlik??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları “İçinizdeki Lideri Keşfedin” yazı dizisinin önceki duraklarında liderlik potansiyeline sahip olup olmama durumu, liderlik potansiyelinin açığa çıkartılmasını sağlayacak faktörler, liderlik ve vizyon parametreleri, her yer de...

Yeni Liderler İçin-II

insan- plan ve pratik yapma döngüsü??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Liderlik süreci için hazırlananlar ve-ya liderlik yolculuğunu yeni başlatanlar için başlattığımız yeni liderler için yazı dizimizin önceki durağında liderlik yolculuğuna ilk defa çıkanlara...

Aileler ve Şirketleri -V

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve İletişim İlişkisi???? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Aileler ve şirketleri yazı dizimizin önceki duraklarında aile şirketlerinin diğer şirketlerle ortak ve farklı olan özelliklerine, çalıştığımız bir aile şirketinin 6.yılında 7. Fazda...

Sanal Takımlar-III

Sanal Takımların Avantajları ve Kazanımları??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Sanal takımlar ile ilgili başlatığımız yazı dizisinin önceki duraklarında rakamlarla sanal çalışma ve sanal ekiplerin oluşum gerekçeleri, sanal takımlar ve sanal çalışma eğilimlerinin artışına...

Sanayi Ürünlerini Pazarlama Yönetimi-V

Endüstriyel Ürünlerin Pazarlanmasında Hizmet Tekliflerinin Rolü??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Endüstriyel- Ticari- Sanayi-İşletme ürünleri/hizmetleri pazarlama yönetimi konusunda başlattığımız paylaşım yolculuğumuzun önceki duraklarında sanayi ürünlerini pazarlama yönetiminin önemi, nihai tüketici ürün/hizmet pazarlamasından farklı olduğu...