Category: Liderlik

Liderlik nedir, ne değildir?

Yeni Liderler İçin-IV

Rekabet Avantajını Etkileyen Faktörler??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları Liderlik süreci için hazırlananlar ve-ya liderlik yolculuğunu yeni başlatanlar için başlattığımız yeni liderler için yazı dizimizin önceki duraklarında liderlik yolculuğuna ilk defa çıkanlar, insan- plan...

Share

İçinizdeki Lideri Keşfedin-IV

Kültürel Çeşitlilik ve Liderlik İlişkisi??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları “İçinizdeki Lideri Keşfedin” yazı dizisinin önceki duraklarında liderlik potansiyeline sahip olup olmama durumu, liderlik potansiyelinin açığa çıkartılmasını sağlayacak faktörler, liderlik ve vizyon parametreleri, her...

Share

Yeni Liderler İçin-III

Yeni Liderlik Sürecinde Kendini Konumlandırmak ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; Liderlik süreci için hazırlananlar ve-ya liderlik yolculuğunu yeni başlatanlar için başlattığımız yeni liderler için yazı dizimizin önceki duraklarında liderlik yolculuğuna ilk defa çıkanlar...

Share

A’dan Z’ye Yönetim-VI

Liderlik Rolü??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; A’dan Z’ye Yönetim konusunda başlatmış olduğumuz paylaşım yolculuğunun önceki duraklarında yönetimin tanımı ile gelenler, yönetimin amacı, yönetimin sanat ve teknik parametreleri, yönetim mi? idare mi ? sorusunu...

Share

2025 yılı ve sonrası Geleceğin Liderleri İçin-I

Okul Öncesi Dönemde Liderlik mi ??? Merhaba ayselevran@ttmail.com, aevran@etsgelisim.com paylaşım dostları; Bilindiği üzere liderlik ile ilgili karşılaştığımız sorulardan birisi liderlik öğrenilebilinir mi? veya geliştirilebilinir mi? Doğuştan mı? İster doğuştan, ister geliştirilebilir olsun, liderlik konusunda...

Share